فصلنامه تاریخ جنوب اولین نشریه الکترونیک اختصاصی تاریخ منطقه جنوب ایران.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمد امین ذاکری قشمی

شماره مجوز : ۹۲۱۷۴

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.